قوانین بازگشت کالا

همۀ سفارشات شما از آرمان رشد ضمانت 24 ساعتۀ بازگشت دارند. شما می‌توانید کالاهای خریداری شده از آرمان رشد را طبق رویه‌های بازگشت کالا به علت‌هایی مثل ایراد فنی یا ظاهری یا مغایرت محصول مرجوع نمایید.

ایراد فنی:

کالای دارای ایراد فنی یا ظاهری در صورت تائید از سوی کارشناسان فنی آرمان رشد تا یک روز کاری بعد از تحویل به مشتری قابل بازگشت هستند. به عنوان مثال اگر قرارگیری صفحات کتاب به ترتیب قرار نگرفته باشد این ایراد فنی محسوب می‌شود. به طور کلی ایراد فنی شامل مواردی است که در صحافی و چاپ وجود داشته باشد.

تبصره: کالاهایی که به دلیل عدم استفادۀ صحیح کاربر آسیب (ظاهری یا فنی) می‌بیند شامل رویه‌های مرجوعی آرمان رشد نمی‌شود.

ایراد ظاهری:

برای گزارش ایراد ظاهری کالای خریداری شده لازم است تا یک روز کاری بعد از دریافت کالا اقدام شود و پس از این بازه، امکان مرجوع نمودن کالا وجود ندارد. ایراد ظاهری می‌تواند شامل مشکلی مثل پارگی کتاب باشد.

تبصره: کالاهایی که به دلیل عدم استفادۀ صحیح کاربر آسیب (ظاهری یا فنی) می‌بیند شامل رویه‌های مرجوعی آرمان رشد نمی‌شود.

مغایرت:

مرجوع نمودن کالا به علت مغایرت در صورتی امکان‌پذیر است که محصول از نظر مشخصات فیزیکی و فنی با اطلاعات وب‌سایت مغایرت داشته باشد به این معنا که کالای خریداری شده مشخصاتی متفاوت با اطلاعات مندرج در جدول مشخصات کالای ارائه شده آرمان رشد داشته باشد.

برای درخواست مرجوعی کالا توجه داشته باشید:

  • کالا لازم است در شرایط اولیه باشد.
  • برای بازگشت محصول قرارگرفتن کالا در جعبه و بسته‌بندی اصلی خود الزامی است.
  • کالاهایی که به دلیل عدم استفادۀ صحیح کاربر آسیب (ظاهری یا فنی) می‌بیند شامل رویه‌های مرجوعی آرمان رشد نمی‌شود.