نمایش دادن همه 3 نتیجه

پیرمرد هیزم‏‌شکن (انگلیسی) Woodcutter Old Man

۴۹,۰۰۰ تومان

Children love story and storytelling. Stories have deep impact on children’s spirit, language, behavior and characteristic. When children read stories, they are forced to follow events of it because there are chains of events in stories that they ike to follow. Also, they like to find whatever they hear in stories in the outside world. The world of stories is colorful, sweet and pleasant. Stories are the world of desires, happiness and sorrow. The pulse of life exists in children’s stories. .Children love stories and storytellers. In fact, they listen to the stories eagerly. Now let’s read the story of woodcutter old man.

پیرمرد هیزم‏‏‌شکن (فارسی)

۴۹,۰۰۰ تومان

کودکان شیفته قصه و قصه گویی هستند و قصه تأثیر عمیقی بر روان، زبان، رفتار و شخصیت کودک می گذارد. قصه ها به علت داشتن زنجیره حوادث، کودک را وا می دارند که به تعقیب حوادث بپردازد یا آنچه را در قصه می شنود در دنیای بیرون جست و جو کند. دنیای قصه دنیای رنگین، شیرین و دلپذیری است؛ دنیای آرزوها، شادی ها و غم ها… بهتر است بگوئیم نبض زندگی و زیبایی در قصه های کودکان می تپد. کودکان قصه ها و قصه گویان را دوست دارند و با اشتیاق و لذت به آنها گوش می سپارند. داستان پیرمرد هیزم شکن هم از این دسته داستانهاست.

پیرمرد هیزم‌‌‏شکن (فارسی انگلیسی)

۴۹,۰۰۰ تومان

کودکان شیفته قصه و قصه گویی هستند و قصه تأثیر عمیقی بر روان، زبان، رفتار و شخصیت کودک می گذارد. قصه ها به علت داشتن زنجیره حوادث، کودک را وا می دارند که به تعقیب حوادث بپردازد یا آنچه را در قصه می شنود در دنیای بیرون جست و جو کند. دنیای قصه دنیای رنگین، شیرین و دلپذیری است؛ دنیای آرزوها، شادی ها و غم ها… بهتر است بگوئیم نبض زندگی و زیبایی در قصه های کودکان می تپد. کودکان قصه ها و قصه گویان را دوست دارند و با اشتیاق و لذت به آنها گوش می سپارند. داستان پیرمرد هیزم شکن هم از این دسته داستانهاست.