نمایش یک نتیجه

ولایت فقیه

۷۷,۰۰۰ تومان

قرآن کریم، تورات را «نور هدایت» معرفی نموده و مسئولیت دانشمندان، فقیهان و علمای هر امت را در برابر طوفان ‌های اجتماعی روشن ساخته و آنها را به مبارزه بر ضد کج ‌روی ‌ها دعوت نموده و علمای هر امت را مسئول اجرای احکام الهی در میان مردم معرفی می ‌نماید. قرآن نیز انجیل را «هدایت و نور» و تصدیق‏ کننده تورات معرفی کرده و تأکید نموده که اهل انجیل باید بر طبق آنچه خدا در آن نازل کرده داوری کنند و در مورد «اَکمَل کُتُب» یعنی قرآن کریم بحث نموده و قرآن را تصدیق کننده کتب پیشین معرفی نموده است و از پیامبر خواسته که میان مردم بر طبق آنچه نازل شده داوری نماید. نتیجه بحث این آیات این‌ که «قضاوت و داوری» که یکی از مصادیق و شاخه ‌های منصب ولایت و حکومت است بر عهده عالمان دینی است و این مسئله در تمامی ادیان، صدق می ‌نماید و این یعنی ولایت فقیه در تمامی ادیان وجود دارد و طی آن، حکومت و سرپرستی جامعه بعد از پیامبران به عالمان دینی واگذار شده؛ البته عالمان لازم است بر اساس کتاب آسمانی بر مردم حکومت کنند؛ بنابراین «ولایت فقیه؛ یعنی حکومت عالمان دینی بر اساس کتاب آسمانی»