نمایش دادن همه 2 نتیجه

مرگ چوب صندل (تاوان سخت مبارزه برای رهایی از استبداد)

۳۲۷,۰۰۰ تومان

گوی سوزان و سرخ‌رنگ نورانی در گستره آسمان شرقی خود را نشان داد. از کینگ‌دائو یک قشون نظامی آلمانیِ مو قرمز با چشمان سبز پدیدار شدند تا گورهای نیاکانمان را با راه ‌اندازی خط ‌آهن آلوده کنند. مردم بسیار خشمناک شدند! پدرم فرماندهی مقاومت را در برابر متجاوزان به عهده داشت، اما آن ‌ها با غرش توپ پاسخ دادند. سر و صدایی گوش‌خراش شنیده شد! با دشمن رو به ‌رو شدند و خشم از چشمانشان شراره کشید. شمشیرها بریدند، تبرها قطع کردند و سرنیزه ‌ها فرو رفتند. نبرد خونین با باقی گذاشتن جنازه ‌ها و بوی‌ های متعفن و کُشنده تمام روز ادامه داشت. من زهره ‌ترک شدم! عاقبت پدرم به زندان جنوب برده شد تا مرگ چوب صندلِ پدرشوهرم طومار زندگی ‌اش را درنوردد. پدرم به من زندگی بخشید!

تغییر از گمنامی به شهرت (داستان زندگی مو یان)

۸۰,۰۰۰ تومان

مشتاقانه منتظر فرصتی بودم تا بتوانم به خط اول جبهه بروم و از خودم یک قهرمان بسازم. اگر زنده بر می ‌گشتم اعتبارم بیشتر می ‌شد اگر کشته می ‏شدم والدینم از امتیازات خانوادۀ شهید بهره‌مند می‌ شدند. شاید چنین طرز فکری، ساده و نسنجیده به نظر برسد؛ اما به جرأت می‌ توان گفت چنین ذهنیتی مربوط به کودکانی از طبقۀ دهقانان متوسط و ستمدیده بود. ما معتقد بودیم مرگ باشکوه بهتر از زندگی حقارت ‌بار است. در «تغییر» “مو یان” به‌ عنوان مشهورترین داستان‌ پرداز چین در تغییرات سیاسی و اجتماعی کشورش طی چند دهه با نگارش داستان‌ های کوتاه در قالب اتوبیوگرافی، خود را به اثبات رسانده است. تغییر معرف تاریخ مردم است. نگرشی از پایین به بالا، بیان بی ‌ثباتی ‌های کشور، حرکتی به‌ سمت جلو، بازگشت در زمان و در نهایت متمرکز شدن بر رویدادهای کوچک و روزمره افراد.