نمایش یک نتیجه

معجزۀ گیاهان شفابخش

۱۰۵,۰۰۰ تومان

این کتاب نتیجة قرن ها پژوهش، آزمایش، تفحص، مطالعه و بررسی افرادیست که جوامع به ایشان نام حکیم، دانشمند، محقق و استاد نهاده است کسانی که چه بسا ساعات طولانی را طی سال ها در پشت یک میز، در کنار یک کورة آتش، در جوار افراد بیمار، به دنبال یک حیوان یا برای یافتن یک گیاه صرف کرده تا بلکه بتوانند یک راز از رموز بیشمار جهان خلقت را آشکار و به وسیلة آن مشکلی را حل نمایند این اثر حاوی یادگارهای پیشینیان دور تا دانشمندان و محققین فعلی می باشد که بصورت کوتاه ولی جامع در پنج فصل (ویتامین ها؛ چگونه پوست و موی زیبا داشته باشیم؛ آب سبزیجات و میوه ها؛ گیاهان و خواص آنها؛ بیماری ها و درمان گیاهی) آمده است.