نمایش دادن همه 3 نتیجه

مرغابی عادل (ضرب المثل شیرین)

۳۲,۰۰۰ تومان

فقط یک دقیقه!؛ داستان این کتاب به ضرب ‏المثل «توبه‌ ی گرگ مرگ است» اشاره می ‏کند. این ضرب ‌المثل برای افرادی به کار برده می ‏شود که دست از عادت‌ هایشان بر نمی ‌دارند و همچنان به کارشان ادامه می‌ دهند، حتی اگر به ضررشان باشد و به قیمت از دست دادن جانشان تمام شود.

مرغابی عادل ( رنگ آمیزی)

۲۰,۰۰۰ تومان

فقط یک دقیقه!؛ داستان این کتاب به ضرب ‏المثل «توبه‌ ی گرگ مرگ است» اشاره می ‏کند. این ضرب ‌المثل برای افرادی به کار برده می ‏شود که دست از عادت‌ هایشان بر نمی ‌دارند و همچنان به کارشان ادامه می‌ دهند، حتی اگر به ضررشان باشد و به قیمت از دست دادن جانشان تمام شود.

اتمام موجودی
Add to Wishlist

موش پرکار (مهارت حل مسئله)

۳۲,۰۰۰ تومان

فقط یک دقیقه! داستان این کتاب به ضرب ‏المثل «موش موشک آسه برو آسه بیا که گربه شاخت نزنه» اشاره می ‏کند. این ضرب ‌المثل را زمانی به کار می‌ بریم که اوضاع خطرناک و نامساعد است و سفارش می‌ کنیم به احتیاط کردن و مراقب بودن تا دچار ضرر و زیان نشویم.