نمایش دادن همه 2 نتیجه

فارسی تکمیلی یازدهم

۴۷۴,۰۰۰ تومان

چو سرو باش؛ حکیمی را پرسیدند: «چندین درخت نامور که خدای عزوجل آفریده است و برومند، هیچ‌ یک را آزاد نخوانده ‏اند، مگر سرو را که ثمره ‏ای ندارد. در این چه حکمت است؟» گفت: «هر درختی را ثمره معیّن است که به وقتی معلوم، به وجود آن تازه آید و گاهی به عدم آن پژم

فارسی تکمیلی دهم

۳۵۴,۰۰۰ تومان

یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‏ ای خفته شوریده‌ ای که دران سفر همراه ما بود نعره ‌ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت چون روز شد گفتمش آن چه حالت بود گفت بلبلان را دیدم که بنالش در آمده بودند از درخت و کبکان از کوه و غوکان در آب و بهایم از بیشه. اندیشه کردم که مروّت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته…