نمایش یک نتیجه

تضمینات ناظر بر حق آزادی متهم

۱۱۶,۰۰۰ تومان

در عرصه بين‌ الملل حقوق متهم به ‌ویژه حق آزادي وي مورد توجه قرارگرفته است. در اين خصوص در اعلاميه جهاني حقوق بشر موارد خاصي بيان گردیده است، با توجه به اهميت موضوع، قانون‌ گذاران كشورهاي مختلف سعي كرده ‌اند تا حد ممكن حقوق متهم و به‌ خصوص حق آزادي متهم را مورد توجه قرار دهند. البته با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري جديد در كشورمان حق آزادي فرد نسبت به گذشته بيشتر مورد توجه قانون‌ گذار قرار گرفته است و نمود آن در افزايش ميزان انواع قرارهاي محدودکننده آزادي فرد مي‌ باشد. مهم‌ ترین هدف این اثر نقد و بررسی حق آزادی متهم در ق.آ.د.ک.92 و اعلامیه جهانی حقوق بشر در مراحل مختلف دادرسی و تلاش در ارائه راهکار علمی و عملی برای ایجاد هماهنگی بین اصول حقوق بشر و ق.آ.د.ک.92 در زمینه تضمینات ناظر بر حق آزادی متهم و رفع نواقص قانون مزبور می ‌باشد و به نظر می‌ رسد که ق.آ.د.ک.92 با تضمینات پیش‌ بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر تا حدودی منطبق است که…