نمایش یک نتیجه

راهنمای گزینش در مصاحبه دانشگاه فرهنگیان

۶۰,۰۰۰ تومان

همواره یکی از دغدغه ‌های اصلی مصاحبه ‌شوندگان برای ورود به سازمان‌ های دولتی و خصوصی اطلاع از نحوه و نوع سؤالات در روز مصاحبه است. یکی از گروه ‌های هدف، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هستند که به‌دلیل حساسیت ‌های شغلی برای گزینش نهایی لازم است در مصاحبه شرکت نمایند. این کتاب راهنمای مناسبی جهت آشنایی و پاسخ‌ گویی به سؤالات روز مصاحبه برای داوطلبان است.