نمایش یک نتیجه

نیمه پنهان تغییر

۱۲۰,۰۰۰ تومان

انسان به همان خوبی که تغییرات در جهان را اداره می کند باید بتواند درک خود از جهان را هم تغییر دهد. خلاقیت از ضروری ترین نیازهای کسب و کار است. شرکت ها نه تنها ناچارند پیشرفت کنند بلکه باید خود را با تغییرات محیط انطباق دهند. این اثر منحصر به فرد به ما کمک می کند تا درباره اینکه «چطور فکر می کنیم» فکر کنیم و بفهمیم چه موقع برای تمرکز بر نیمه دوم تغییر یا «تغییر درک» مناسب است. همان طور که «درک» از «واقعیت» متفاوت است این کتاب هم با سایر کتاب ها تفاوت دارد. در عین نگرش مدیریتی، فلسفی و انسانی، ظرافت طنزآمیزی در آن نهفته و با مثال هایی از ریاضیات، فلسفه، فناوری و زبان شناسی، هم سرگرم کننده و هم چالش برانگیز است و خواننده را به شگفتی می آورد.