نمایش دادن همه 2 نتیجه

پژوهش کاربردی در تعلیم و تربیت

۹۸,۰۰۰ تومان

کتاب پژوهش کاربردی در تعلیم و تربیت در 11 فصل نگاهی به فرآیند پژوهش عملی در تعلیم و تربیت دارد. نگارنده تجربیات حاصل از تدریس خود طی این سالها را از قوی ترین انگیزه ها برای تألیف کتاب مذکور دانسته است. ایجاد تحول در الگوهای یاددهی-یادگیری و پی ریزی نظام تعلیم و تربیت پویا و کارآمد فقط از طریق ترویج و تشویق رویکرد اقدام پژوهی در بین معلمین، مدیران و برنامه ریزان آموزش و پرورش امکان پذیر است و از آنجایی که معلمین و مدیران در نوک پیکان سازمان آموزش و پرورش کشور قرار گرفته اند تنها با مسلح شدن به دیدگاههای پژوهشی و آشنایی با روش های اقدام پژوهی و حس ضرورت آن می توانند واقعیت ها و پدیده های محیط کاری خود را بشناسند و در راستای نیازهای جامعه اقدام به تغییر و اصلاح خود و سازمانشان نمایند. این اثر به آنها کمک می کند تا در مسیر این تحول قرار گیرند.

ادبیات تعلیمی (تعلیم و تربیت از دیدگاه سعدی و غزالی)

۱۱۷,۰۰۰ تومان

این کتاب نگاهی به زندگی و شیوه افکار شیخ سعدی و محمد غزالی دارد و تعلیم و تربیت را از دیدگاه آنها بیان می کند و به بررسی مشترکات فکر سعدی و غزالی و میزان تأثیر پذیری سعدی از غزالی می پردازد و روش تربیت کودک را از نظر این بزرگواران به رشته ی تحریر درآورده است.