نمایش یک نتیجه

جشن تکلیف

۳۷,۰۰۰ تومان

سلام و درودِ خداوند بر تو؛ ای گُل نو شکفته ی باغِ اطاعت و بندگی؛ نیایش پروردگارِ یکتا گوارای وجودت؛ چادر سفید نماز و لباس بندگی؛ برازنده ی توست ای دخترِ ایران زمین؛ لبخند خدای مهربان بدرقه ی راهت باد