نمایش دادن همه 2 نتیجه

جدال با سرنوشت

۱۰۹,۰۰۰ تومان

کم‌‌کم به لاله احساس خاصی پیدا کردم. نمی‌‌دانستم چه بود. هم‌‌دردی، محبت برادرانه، دوست‌‌داشتن یا عشق؛ هرچه که بود داشت تمام وجودم را پر می‌‌کرد. نمی‌‌دانستم ممل هم همان حس‌‌وحال را به او داشت یا فقط من حسش می‌کردم.

بازی زمانه

۷۸,۰۰۰ تومان

تمام جسارتم را جمع ‌‌کردم و روی لبۀ پشت‌بام ایستادم. داشتم به فرشته و مریم فکر می‌کردم که فریده از اتاق بیرون آمد و با گریه خواهش ‌کرد که بروم کنار. قسم می‌خورد که از زندگی‌ام بیرون می‌رود. پدر و مادرم هم توی حیاط آمدند. پدرم هم ناسزا می‌گفت و هم دلداری‌ام می‌داد…