نمایش دادن همه 2 نتیجه

سندباد

۵۵,۰۰۰ تومان

سندباد بیشتر سال ‏های عمرش در سفر بود. او تجربیات بسیاری به‏ دست آورده و در حالی ‏که مرد جوان و عاقلی شده بود به خانه ‏اش بازگشت. پدرش در بستر بیماری خواست او را ببیند. پدر گفت: «سندباد! روزهای آخر عمرم را می‏گذرانم. تمام ثروتم مال توست از تو می ‏خواهم از آن خوب نگهداری کنی.» سندباد با ناراحتی گفت: «خواهش می ‌کنم، تو نباید بمیری…» پدر مُرد و…

آموزش ایمنی فردی به کودکان

۱۷۶,۰۰۰ تومان

بی‌ شک دنیای مدرنی که در عصر حاضر از همه نظر به اوج خود رسیده و مواهب بسیاری را در برداشته، مخاطرات و پیامدهای نا‌بهنجاری را نیز در پی داشته که جوامع بشری را تحت تأثیر قرار داده است. در این میان خشونت‌ های خانوادگی و اجتماعی، مشکلات فراوانی را به وجود آورده‌ اند و کودکان نیز به عنوان پایه و اساس حیات اجتماعی انسان ‌ها از آزار و تعرض در امان نمانده‌ اند. موارد بسیاری که کماکان در اخبار و جراید توسط سازمان‌ ها و نهاد‌های بین‌ المللی مدنی فهرست می ‌شوند، عمق فاجعه را به جهانیان نشان می ‌دهد. کتاب حاضر مجموعه‌ ای از دستورالعمل‌ ها و آموزش‌ های لازم برای مراقبان کودک است که براساس تجربیات عملی در جهت حفظ سلامت روحی و جسمی کودکان برای پیشگیری از رویدادهای ناگوار در محیط‌ های اجتماعی تنظیم شده است.