نمایش یک نتیجه

رویای گمشده

۱۲۸,۰۰۰ تومان

“چند ماهی می ‏شد که ستاره پرستار پدر بهراد بود. او کم‌ کم داشت به این نتیجه می‌ رسید که زندگی روی خوش به او نشان داده. بهراد با همه پسرهای پولدار فرق می‌ کرد. اصلاً اهل تجملات نبود و چیزی روی او اثر نداشت، حتی سارا که… یک روز وارد خانه شد و با تعجب دید که بهراد با فردی غریبه در سالن نشسته‌ است. «سلام ستاره خانوم، ایشون سرگرد فتحی هستن.» ستاره با ترس گفت: «سلام!» بهراد که متوجه ترس ستاره شده بود گفت: «دیشب دزد به گاوصندوق زده و…» ستاره وقتی به خودش آمد صدای بهراد را شنید که می‌ گفت: «نگران نباشین این فقط یک بازجویی سادس…»