نمایش یک نتیجه

پوآرو در ایران

۱۱۹,۰۰۰ تومان

از این ‌که محمدرضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران و هرکول پوآرو کارآگاه معروفی که خانم آگاتا کریستی نویسندة نام‌ آشنای انگلیسی، داستان‌ های زیادی دربارة ماجراهای پلیسی و جنایی او نگاشته در چه زمانی با یکدیگر آشنا شده‌ اند اطلاع موثقی در دست نیست. بر اساس شنیده ‌ها اولین ملاقات آن دو در کالج له روزه سوئیس، محل تحصیل محمدرضا شاه و در زمان ولایتعهدی او اتفاق افتاده است. گویا وقتی پوآرو جهت پیگیری پروندة یک جنایت به آنجا رفته بود به صورتی کاملاً تصادفی با ولیعهد ایران هم دیدار می ‌کند. پسر باغبان کالج به نام ارنست پرون که بعدها یکی از دوستان نزدیک محمدرضا پهلوی شد بارها در مجالس خصوصی، داستان فوق را تعریف کرده است اما چون به این موضوع درجای دیگری اشاره نشده نمی‌ توانیم آن را تأیید نماییم.