نمایش دادن همه 7 نتیجه

ویژگی های طب اسلامی – ایرانی

۱۲۲,۰۰۰ تومان

پس از ظهور اسلام، ایرانیان با الهام از طب قرآنی و آموزه های پیشوایان دینی خود و با تکیه بر تجارب چند هزار سالة طب ایرانی توانستند دانش پزشکی را ارتقاء داده و در آن مهارت یابند و موانع پیشرفت را از سر راه خود بردارند. این طبیبان به سرعت توانستند علم طب را متحول ساخته و قرن ها سمت استادی خود را بر جهان حفظ نمایند. در این راستا غربی ها تألیفات علمی مهمی منتشر کرده اند که متأسفانه به علت فاصلة علمی که بین طب ایرانی و غربی افتاده و بسیاری از این علوم به کژ راهه رفته است. کتاب ویژگی های طب اسلامی-ایرانی این اسرار مکتوم را بر ملا می سازد و به ما می گوید که تمدن اسلامی زیر بنای …

ورزش و سلامت در فرهنگ ایرانی

۲۷۰,۰۰۰ تومان

امروزه کارشناسان علوم ورزشی بر این عقیده اند که آنچه باعث از بین بردن تنبلی و بی تحرکی است “ورزش” می باشد. ورزش با ایجاد شادی و نشاط نهال طراوت و سرزندگی را در روح و جسم فرو می نشاند و تا حد زیادی قادر است که عوارض منفی ناشی از زندگی ماشینی را کاهش دهد و در صورتی که ورزش بر اساس معیارهای علمی، اصولی و اسلامی برنامه ریزی گردد باعث ارتقاء ارزش های انسانی خواهد بود. از سوی دیگر ورزش در جهت تقویت اخلاق انسانی در اسلام از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است که فرد با تسلط بر نفس خود می تواند روحیات و معنویات را در کنار آیین پهلوانی بکار گیرد.

دفاع از حریم طب سنتی – ایرانی

۱۰۲,۰۰۰ تومان

این اثر دفاع و پاسخ گویی به شبهات در مورد طب سنتی-ایرانی است و امروزه بیش از هر زمانی مورد هجمة عوامل صهیونیسم جهانی و طب استعماری قرار گرفته است. با کمک گرفتن از طب سنتی-ایرانی می توان بیماری ها را تشخیص و درمان نمود. در پزشکی مدرن برای تشخیص؛ یک سلسله کارهای مختلف، پیچیده و بسیار پرهزینه بر روی بیمار انجام می گیرد که در برخی از موارد نمی تواند ریشة اصلی بیماری را پیدا کند و در نهایت منجر به تجویز داروهای شیمیایی می گردد و بیمار در صورت موفقیت تهیة همة داروها از عوارض جانبی آن در امان نخواهد ماند و دردی به دردهای بیمار اضافه می کند. دفاع از مفاهیم ارزندة طب ایرانی در تقابل با طب استعماری، مسئولیت ما را در اثبات هویت ملی و اسلامی در خدمت به انسان ها دو چندان می سازد.

دعاهای ما اجابت‏‌های اوست

۲۳۷,۰۰۰ تومان

دعاهای اسلامی فراتر از نیازها و درخواست ها و مکالمه با خداوند است، متونی تعلیمی، فلسفی و اعتقادی که به نوعی به جهان شناسی، خداشناسی و انسان شناسی عمیق، لطیف، زیبا و اثربخش منجر می شود. دعاهای صحیفة سجادیه نمونه ای از این گونه دعاهاست. دعا در مکتب امام سجاد (ع) در عین حال که جلوه گاه عمیق ترین آگاهی، شورانگیزترین عشق ها و متعالی ترین نیازها است، در مکتب امامت درس زندگی و نمونة پیروی و سرمشق بودن و اندیشیدن و کار کردن را به ما می آموزد. دعا سخنی است در پی لب های دوخته؛ لب به دعا که می گشاییم، حضرت حق لبیک می گوید این است که دعاهای ما اجابت های اوست. فرازهای گوناگون اذکار و ادعیه، شرایط ویژة تحقق دعا در این مجموعه راهگشای مشکلات معنوی و دنیوی ما بوده و به شرط تمسک مشتاقان به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت، امید آفرین و کارساز است.

درمان ‏های فوری (اورژانس)

۱۶۲,۰۰۰ تومان

این کتاب ترجمه جدیدی از نسخه کتاب «برءالساعه» اثر محمدبن زکریای رازی که نخستین بار توسط میرزا احمدبن محمدحسین الشریف تنکابنی در سال 1297 هجری قمری از عربی به فارسی ترجمه شد. اما ترجمه حاضر به نثر نوین و نگاهی تحلیلی است که در سال 1390 هجری شمسی توسط آقای دکتر محمد دریایی انجام گرفت و اکنون به زیور طبع آراسته گردیده است. رازی کتاب برءالساعه را بین سال های 312 و 313 قمری به نام قاسم بن عبیدالله خاقان وزیر المکتفی تألیف کرده است. به عقیده بسیاری از محققان، این کتاب آخرین اثری است که رازی پیش از نابینا شدنش نوشته است؛ او خود در خصوص این کتاب گفته است «این کتاب مانند کتاب السر در صنعت طب است از برای آن که در این کتاب جمیع دستورات طب و بیماری هایی که در آن واحد معالجه می شوند از فرق تا قدم ذکر شده است».

بیوتروریسم در طب غربی

۴۰۹,۰۰۰ تومان

بیوتروریسم، چهره زشتی از ترور را با استفاده از عوامل و سموم بیماری زای بیولوژیک یعنی با منشأ زیستی به وجود می آورد. طبیعت و موجودات زنده در عرصه های انسان، دام، محصولات کشاورزی و هر چیزی که با انسان ارتباط پیدا می کند برای ترور، ارعاب، صدمه زدن به یک جامعه است یعنی به جای گلوله که استفاده از آن سخت، خطرناک و قابل رصد است با عوامل نفوذی خود از این موارد استفاده می کند. بیوتروریسم با تهدیدات نرم، اهداف مرموزانه و مافیای استکبار را در عرصه های دارویی، غذایی و آرایشی پی می گیرد و در صدد تحقق مقاصد شوم براندازی می باشد.

سبک صحیح تغذیه در فرهنگ ایرانی

۱۲۶,۰۰۰ تومان

امروزه تأثیر سبک صحیح و متعادل تغذیه بر اساس مزاج و با توجه به گروه های خونی و مصلحات غذایی در سلامت و طول عمر انسان اثبات شده است و با پیشگیری از بیماری ها انسان را از مصرف داروهای شیمیایی که عوارض جانبی شدیدی به دنبال دارد بی نیاز می سازد. مواد غذایی سالم و ارگانیک (طبیعی)، سلامت و توانمندی بدن ما را تأمین نموده و موجب می شود که سیستم دفاعی طبیعی بدن قدرتمندانه با ناراحتی ها مبارزه کند. شایان ذکر است کوتاهی در انتخاب غذای سالم و عدم تعادل در غذا خوردن، پرخوری و یا رژیم غذایی نامناسب موجب بروز بیماری و ناتوانی در بدن انسان می گردد. بی تردید همواره در فرهنگ غذایی ایرانیان این تعادل و اعتدال وجود داشته که نتیجه آن سلامت و طول عمر منهای استفاده از داروهای شیمیایی بوده است.