نمایش دادن همه 16 نتیجه

مهندسی اجتماعی

۹۶,۰۰۰ تومان

مهندسی اجتماعی یکی از رشته‌های علوم اجتماعی است که در پی تأثیرگذاری عمده بر گرایش‌ها و رفتارهای اجتماعی خاص بوده و لذا از سوی حکومت‌ها، رسانه‌ها یا گروه‌ها به منظور ایجاد ویژگی‌های مطلوب به کار گرفته می‌شود. استفاده از روش علمی برای تحلیل و درک نظام‌های اجتماعی و دستیابی به نتایج مطلوب در اینجا اصل است و فرض می‌شود انسان بیولوژیك اما ضمناً تحت تأثیر جامعه به شخص مبدل شده و لذا دستاورد ساخت اجتماعی می‌نماید که متقابلاً در شرایطی خاص می‌تواند بر آن مؤثر نیز افتد. اگر تصمیم‌گیری فردی فقط به خود شخص مربوط شود؛‏ اما تصمیم‌گیری‌های مدیریتی می‌تواند بر زندگی و ایمنی و بقای میلیاردها انسان تأثیر نهد و لذا مدیریت اجتماعی به پیشرفته‌ترین تکنیک‌ها در تحلیل داده‌های آماری معتبر اتکا می‌جوید تا مقابله با چالش‌های مواد، ماشین‌آلات، فرایندها و انسان‌ها و روابط‌شان با یکدیگر بالاترین سطح آزادی، رفاه و خوشبختی را ارمغان آورد. مهندسی اجتماعی به اتکای زمینه‌سازی رشد آگاهی‌ها حتی به مدد مشوق‌ها و حمایت‌های انگیزشی دول به تغییرات تدریجی و گسترده و پایدارتری به کارگزاری آنان حکم می‌دهد و برای تغییر بنیادی رفتارها و آرمان‌های شهروندان، جایگزینی چارچوب‌های اجتماعی قدیمی با فرهنگ جدید و ایجاد انسان نوین، استفاده سوگیرانه از فرهنگ یا جابجایی‌های گسترده و حتی تغییر تاکتیک‌های طراحی معماری به منظور تغییر ارزش‌های شخصی و روابط خصوصی تا حد استفاده از اعدام‌های سیاسی و تروریسم و قتل عام‌های وسیع در صدد جهش‌های بزرگ رو به جلو یا انقلاب فرهنگی و ادغام قومی برای به اصطلاح تحکیم انسجام اجتماعی برنمی‌آید؛ بلکه بیشتر به کار جنگ با مواد مخدر، تعمیم حقوق مالکیت معنوی و کپی‌رایت و ترویج انتخابات و مبارزات تبلیغاتی به عنوان ابزاری سیاسی می‌آید که تغییر نگرش و گرایش عمومی درباره رفتار را از کانال‌های قانونی دنبال می‌کند.

تالکت پارسنز و جامعه ‌پذيری خانوادگی

۱۱۳,۰۰۰ تومان

این اثر گزارشی است از کتاب «خانواده، جامعه‌پذیری و فرایند تعامل» که توسط تالکت پارسنز و رابرت بیلز با همیاری جیمز اولدز، موریس زلدیچ جونیور و فیلیپ اسلاتر فراهم آمده است. از این حیث نسبت خانواده هسته‌ای مدرن با شخصیت و ساخت اجتماعی تبیین شده و کارکردهای ساختی خانواده با تمرکز بر جامعه‌پذیری کودک عمده گردیده است. سازمان شخصیت به عنوان نظام کنش هنگامی قوام می‌آید که مکانیسم‌های کارکرد شخصیت به اتکای جامعه‌پذیری به کار افتد؛ زیرا بدون انتقال تعهدات و هنجارهای جامعه به شخصیتی سوار بر ارگانیسم رفتاری در اجتماعی یکپارچه نمی‌توان به پایداری جامعه متعادل اندیشید. آنگاه می‌توان شاهد بروز تفکیک‌پذیری نقش در گروه‌های کوچک و کنش‌هایی نظیر تصمیم‌گیری بود. ضمناً تفکیک‌پذیری نقش‌ها در خانواده هسته‌ای می‌تواند در فرهنگ‌های مختلف دنبال گردد تا عمومیت فرهنگی فرایند تفکیک‌پذیری مشخص شود. اگر این گزارش دچار بدفهمی نشده باشد، کوشیده در رفع سوءتفاهماتی مؤثر افتد که عمدتاً از مطالعه و دریافت باواسطه آثار پارسنز گریبانگیر جامعه پژوهنده ما شده است.

تالکت پارسنز و کنشگر اجتماعی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

کنش اجتماعی هر آن فعالیت نیتمند در تمایز از رفتار است که توسط کنشگر در متن شرایط جامعه سر می‌‌زند. کنشگر می‌‌تواند در قالب مفاهیم مختلف فکر کند، انتخاب نماید و تصمیم بگیرد. پیش‌‌بینی، برنامه‌‌ریزی و آینده‌ نگری متضمن تأمل و چاره‌‌اندیشی برای توزیع بهره‌‌‌گیری گروهی از استعدادهای متفاوت اعضای جامعه است. ضمناً انگیزه کنش آگاهانه و ارادی هدفمند و معنادار نزد کنشگران متعامل وفق هنجارهای نظام اجتماعی گره می‌‌خورد و این در حالی است که پیامدهای ارادی کنشگری بیش از پیامدهای ناخواسته آن تابع احتمال است. از سوی دیگر کنشگری مثل شخصیت به عنوان واحد فیزیولوژیکی موضوع مطالعه علم زیست‌‌شناسی و علوم وابسته بوده و به عنوان واحد اخلاقی تمیزدهنده خیر و شر موضوع مطالعه حقوقدانان و علمای اخلاق است؛ ولی به عنوان واحد روان‌‌شناختی دارای علایق آگاهانه و ناآگاهانه موضوع مطالعه روان‌‌شناسان، روان‌‌کاوان و روان‌‌پزشکان قرار می‌‌گیرد و مطالعه فرهنگش به انسان‌‌شناسی سپرده می‌‌شود یا اقتصاد و سیاست از وجوه کنشگری‌‌های اقتصادی و سیاسی وی پرده برمی‌‌دارند. جامعه‌‌شناسی با این وجود تمایلات و رغبت‌‌ها و نیازهای کنشگر را نسبت به اشخاص و سایر اعضای جامعه در قالب هنجارهای مشترکی می‌‌نگرد که از نهادینگی کنش و واکنش‌‌های آنان ساختمند شده است و ضمن تداوم تطورش با حفظ تعادلی پویا از تعاملات کنشگران نیز متأثر می‌‌گردد. کتاب حاضر می‌‌کوشد این ابعاد غیرقابل تقلیل کنشگری در نظام اجتماعی را دستمایه فهم نظم‌‌های نوظهوری سازد که قوانین و قواعد ثابت و متغیرشان برای شناخت جامعه ضرورت دارد. در هر حال اثر حاضر تمرینی است در خوانش نظریه نظام اجتماعی تالکت پارسنز به وجهی که انگیزش‌‌های کنش با هنجارهای ساختی مقارن بنمایند و جهت‌‌گیری‌‌های وضعیتی کنشگر متناظر با مقتضیات کارکردی نظام جلوه کنند.کنش اجتماعی هر آن فعالیت نیتمند در تمایز از رفتار است که توسط کنشگر در متن شرایط جامعه سر می‌‌زند. کنشگر می‌‌تواند در قالب مفاهیم مختلف فکر کند، انتخاب نماید و تصمیم بگیرد. پیش‌‌بینی، برنامه‌‌ریزی و آینده‌ نگری متضمن تأمل و چاره‌‌اندیشی برای توزیع بهره‌‌‌گیری گروهی از استعدادهای متفاوت اعضای جامعه است. ضمناً انگیزه کنش آگاهانه و ارادی هدفمند و معنادار نزد کنشگران متعامل وفق هنجارهای نظام اجتماعی گره می‌‌خورد و این در حالی است که پیامدهای ارادی کنشگری بیش از پیامدهای ناخواسته آن تابع احتمال است. از سوی دیگر کنشگری مثل شخصیت به عنوان واحد فیزیولوژیکی موضوع مطالعه علم زیست‌‌شناسی و علوم وابسته بوده و به عنوان واحد اخلاقی تمیزدهنده خیر و شر موضوع مطالعه حقوقدانان و علمای اخلاق است؛ ولی به عنوان واحد روان‌‌شناختی دارای علایق آگاهانه و ناآگاهانه موضوع مطالعه روان‌‌شناسان، روان‌‌کاوان و روان‌‌پزشکان قرار می‌‌گیرد و مطالعه فرهنگش به انسان‌‌شناسی سپرده می‌‌شود یا اقتصاد و سیاست از وجوه کنشگری‌‌های اقتصادی و سیاسی وی پرده برمی‌‌دارند. جامعه‌‌شناسی با این وجود تمایلات و رغبت‌‌ها و نیازهای کنشگر را نسبت به اشخاص و سایر اعضای جامعه در قالب هنجارهای مشترکی می‌‌نگرد که از نهادینگی کنش و واکنش‌‌های آنان ساختمند شده است و ضمن تداوم تطورش با حفظ تعادلی پویا از تعاملات کنشگران نیز متأثر می‌‌گردد. کتاب حاضر می‌‌کوشد این ابعاد غیرقابل تقلیل کنشگری در نظام اجتماعی را دستمایه فهم نظم‌‌های نوظهوری سازد که قوانین و قواعد ثابت و متغیرشان برای شناخت جامعه ضرورت دارد. در هر حال اثر حاضر تمرینی است در خوانش نظریه نظام اجتماعی تالکت پارسنز به وجهی که انگیزش‌‌های کنش با هنجارهای ساختی مقارن بنمایند و جهت‌‌گیری‌‌های وضعیتی کنشگر متناظر با مقتضیات کارکردی نظام جلوه کنند.

تالکت پارسنز و جامعه شناسی شخصیت

۱۱۷,۰۰۰ تومان

تالکت پارسنز، جامعه‌‌شناس شهیر ساختی-کارکردی را معمولاً بواسطه تحلیل‌های درخشان از خرده نظام‌‌هایی چون اقتصاد و سیاست و اجتماع جامعه‌‌ای و فرهنگ می‌‌شناسند؛ ولی او در سطح خرد روی ارگانیسم رفتاری و شخصیت و اجتماع و الگوهای رفتاری نیز کار کرده است که این دو سطح با رسانه‌‌هایی چون انطباق و توفیق و یگانگی و پایداری در قالب نظام اجتماعی به هم پیوند می‌‌خورند. کتاب حاضر می‌کوشد دیدگاه پارسنز راجع به شخصیت را مرور کند تا مشخص شود او به چه معنا مدعی است یافته‌های علوم انسانی-اجتماعی می‌‌توانند توسط جامعه‌شناسی سازماندهی شوند. این خرده نظام نزد پارسنز به نظام‌‌های فرعی دیگری نیز تقسیم می‌‌پذیرد؛ چنانکه مثلاً سرشت و خود و فراخود و هویت یکی از سطوح آن را تشکیل می‌‌دهند. خرده نظام شخصیت که در محیط کارکردی سایر خرده نظام‌‌های اجتماعی فعالیت دارد، می‌‌تواند کارکردها و دژکارکردهای مستقل خود را نیز دارا باشد تا کارکرد نظام اجتماعی در قیاس با نظام جوامع تحقق پذیرد. امید می‌‌رود که پژوهندگان اجتماعی با رجوع به منابع اثر حاضر نسبت به تکمیل معلومات خود در این زمینه توفیق یابند و راه‌‌های نظریه آزمایی اجتماعی را بر این سیاق بپیمایند.

ماکس وبر و خاستگاه پروتستانی نظام سرمایه‌‏داری

۱۴۱,۰۰۰ تومان

هر کس که در تمدن جدید اروپایی پرورش ‌یافته و به مطالعه مسائل تاریخ جهان اشتغال داشته باشد با این سؤال روبرو می‌ شود كه پیدایش آن پدیده‌ هایی از تمدن را که در غرب و فقط در غرب، خط سیری تکاملی با اهمیت و اعتباری جهان‌ شمول پیموده‌ اند باید به کدام ترکیب از موقعیت ‌ها نسبت داد؟ وبر در تلاش برای تعیین ویژگی ‌های ممیزه سرمایه‌ داری جدید در کتاب «اخلاق پروتستانی»، قبل از هر چیز، میان نهاد سرمایه ‌داری و جستجوی فی ‌نفسه منفعت تمایز قائل می ‌شود. میل به ثروت در اکثر زمان‌ ها و مکان‌ ها وجود داشته و فی‌ نفسه هیچ ارتباطی با عمل سرمایه‌ دارانه که شامل نوعی جهت ‌گیری باقاعده برای کسب منفعت از طریق مبادله اقتصادی به ‌ظاهر مسالمت ‌آمیز است، ندارد. مع‏ هذا به نظر او فقط شیوه زندگی منتظم فرقه‏ هاي ریاضت‌ کش قادر بود انگیزه ‌های اقتصادی فردگرایانه آن را توجیه و متجلی نماید و اين همان كاري است كه پروتستانتيسم براي نظام سرمايه‏ داري به انجام رساند.

سویه زنانه نظریه جامعه

۱۴۰,۰۰۰ تومان

نظريه‌ هاي جامعه‌ شناسي تا همين اواخر از كوررنگي جنسيتي رنج مي ‌بردند. مع‌ هذا ديري نپایید كه ضرورت پرداختن اين نظريه ‌ها به مسائل زنان پيش آمد. در ابتداي راه نيز طرح موضوع جنسيت در عرصه جامعه ‌شناسي صرفاً مبحثي بود در كنار ساير مباحث؛ اما رفته‌ رفته اين موضوع به چشم‌ اندازي مبدل شد كه كليه مباحث اين عرصه معرفتي را به چالش كشيد. كتاب حاضر مي‌ كوشد سمت و سوي جهت‌ گيري زنانه نظريه‌ هاي جامعه‌ شناسي را نشان دهد.

پارسنز و هابرماس (رویکرد دیالکتیکی به نظام اجتماعی)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

كانتيانيسم در انديشة كنت به اوج رسيد و پرونده‌ اش با پارسنز بسته شد، در حالی‌که هگليانيسم در انديشة ماركس به اوج رسيد و پرونده اش با هابرماس بسته شد. اگر كانت و هگل نقطة عطف فلسفة مدرن باشند، پارسنز و هابرماس نقطة چرخش جامعه‌ شناسی پيشرفته محسوب می ‌شوند. در اين چرخش پارسنز از منظر منطق صورت به تبيين کنش اجتماعی در قالب ساخت اجتماعي پرداخت كه محصول آن نيز نظرية نظام اجتماعي بود. هابرماس اما در اين چرخش از منظر منطق ديالكتيك در پي تأویل تضاد اجتماعی بنا به حركات ناموزون نظام سرمايه داري برآمد. از آنجا که از تركيب دیدگاه‌ های پارسنز و هابرماس می ‌توان به چشم انداز جامع تري دربارة جامعه و مکانیسم‌ ها و پویه‌ هایش رسيد؛ كتاب حاضر می‌ کوشد اين مهم را با تقريب رويكردهاي سيستمي و ديالكتيكي به جامعه آغاز كند. ازا ین ‌رو مطالعة اين اثر براي دانشجويان رشته‌ های جامعه ‌شناسی، ارتباطات، برنامه ‌ریزی اجتماعي، حقوق و نظاير آنها مفيد است و زمینه‌ ای است براي نظریه ‌پردازی در باب شرايط هر جامعۀ بومي.

توسعه بایسته (استراتژی‌‏های ریاست جمهوری)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب حاضر به ‌منظور مرور رئوس تجربیات توسعه ‌ای کشورهای مختلف جهان تدوین ‌شده است. این تجربیات قاعدتاً در متن نظریه‌ های توسعه تنظیم ‌شده و لذا هم سویه سازی آنها چونان «استفاده از روش‌ ها، رویه‌ ها و یا نظریه‌ های متعدد برای همگرایی در مسائل پیچیده» می ‌تواند در نبود شرایط عینیِ تحقق توسعه به دریافتی متفاوت از جریان توسعه و سازمان ‌دهی آن بینجامد. آگاهی همگانی از این نظریات و تجربیات می‌ تواند مقدمه‌ ای باشد برای نیل به مشارکت مدنی در عرصه تدوین، اجرا و نظارت اصلاحی بر برنامه ‌های توسعه و اعتلای توسعه پایدار ملی در ابعادی مانند محیط‌ زیست، آب، پوشاک، غذا، مسکن، بهداشت، ارتباطات، سوخت، آموزش، نیازهای فرهنگی و معنوی.

جامعه ‏شناسی بازیل برنشتاین

۱۰۲,۰۰۰ تومان

بازیل برنشتاین معتقد بود کودکان طرز گفتارهای متفاوتی را بر حسب پیشینه اجتماعی و خانوادگی فرا می گیرند و همین آموخته ها بر تجربه درس خواندن آنها تأثیر می گذارد. مثلاً طرز گفتار کودکان طبقه کارگر نشانگر رمزهای مضیق است و رشد زبانی کودکان طبقه متوسط شامل فراگرفتن رمزهای موسع است. مادران طبقه متوسط برخلاف مادران طبقه کارگر به هنگام تربیت کودکان خود به وفور دلایل و اصولی را توضیح می دهند که اساس واکنش های آنها در مقابل رفتار کودک است لذا کودکانی که فقط رمزهای گفتاری مضیق را فراگرفته اند کمتر می توانند با الزامات تحصیل علمی در مدرسه همگام شوند و احتمالا اکثر چیزهایی که معلم می گوید برای این کودکان قابل درک نیست چون زبان را به شیوه ای به کار می برند که این کودکان با آن مأنوس نیستند. در این صورت عدم توفیق تحصیلی این کودکان به حضور در مشاغل غیرتخصصی و لذا کسب درآمد پایین تر می کشد و کلمه و مدرسه از این طریق به بازتولید نابرابری طبقاتی جامعه مدد می رساند و این هم نافی شعار آموزش و پرورش در زمینه ایجاد فرصت های مساوی و شایسته سالارانه برای پیشرفت اجتماعی کلیه آحاد جامعه است.

جامعه ‏شناسی نظری

۱۸۰,۰۰۰ تومان

نظریه ‌های جامعه ‌شناسی به بررسی دستگاه‌ های نظریه‌ پردازی انسانی – اجتماعی از حیث چیستی موضوعی و چگونگی پیدایی آنها می ‌پردازند. این دستگاه‌ ها یا نظم‌ گرا (با جناح‌ های ساختی و فردی) و تغییر‌گرا (با جناح‌ های ساختی و فردی)‌ هستند یا ترکیبی از هر دو. در این صورت جامعه‌ شناسی نظری می ‌کوشد با جمع‌ بندی این دستگاه ‌ها از حیث انگارش ‌ها و موضوعات نظری و رویکردهای روشی به شکل متاتئوریک زمینه‌ ساز دریافتی جامع از جوانب ذوابعاد واقعیت پیچیده و سیال و پویای کلیت نظام زندگی انسانی – اجتماعی گردد.

جنسیت و فلسفه

۱۱۳,۰۰۰ تومان

فلسفه يكي از انواع شناخت است و دانشي تعقلي را تشكيل می ‌دهد راجع به كليت وجود يا كليات وجودي براي نيل به قطع و يقين. مع هذا كسب و توليد اين دانش توسط هر دو جنس به يكسان صورت نمي‌ گيرد و لذا شايسته است در علل و دلايل اين امر كنكاش گردد. یکی از دلایل بی ‌علاقگی زنان به فلسفه و گرایش کمتر آنها در انتخاب این رشتة دانشگاهی، احساس سرخوردگی دانشجویان دختر این رشته یا انگشت شمار بودن فلاسفة زن می ‏باشد. حضور پررنگ زنان فیلسوف امروزین در عرصة فلسفه از یک نظر می ‌تواند منضم به دیدگاه‌ های دیگر در این حوزه تلقی شود؛ اما واقعیت این است که فلسفه ‌پردازی ‌های آنها مانند سایر حیطه‌ های معرفتی بنیان ‌برافکن است و نوسازی بینش ‌ها و روش ‌ها و موضوعات فلسفی را اقتضا می ‌کند که تاکنون صرفاً بیانگر منویات مردان بوده است. آخر نمی ‌شود وارد تمدن جهانی هزارة سوم شد و اهداف ارزشمندی چون بی ‌سالاری و خرد دوجنسیتی را بدون غنای عقل در عاطفه پی گرفت یا معرفت ‌شناسی برآمده از دیدگاه‌ های متفاوت را برای اجماع گفتمانی بر سر صدق و حقانیتش در عرصه ‌هاي وجودي دست‌ کم گرفت. كتاب حاضر گامي است هرچند بسيار ابتدایي در اين راستا و مي ‌كوشد نسبت جنسيت و فلسفه را بر اين سياق پي گيرد.

انسان‏ شناسی کلود لوی استروس

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کلود لوی¬استروس ‏در حوزه انسان‌ شناسی ساخت¬گرا به تأمل در لایه‌ های زیرین سطوح فرهنگی در عرصه‌ هایی چون اسطوره پرداخت و نشان داد چگونه چنین ترکیبی می‌ تواند در محدوده‌ های متضادی واقع میان مرگ – زندگی، طبیعت – فرهنگ و مواد خام و پخته درک شود. او اسطوره را فی‌ نفسه مرتبط با تفکر می‌ داند که در آن انسان‌ ها به صورت رده‌ بندی به ‌ویژه جفت‌ های متقابل می ‌اندیشند و آنها را بر جهان باز می ‌تابند. به‌ نظر لوی‌ استروس پس بدوی وجود ندارد و اندیشه وحشی نیز مانند همه انسان‌ ها به منطق توسل می ‌جوید با این تفاوت که چنین اندیشه‌ ای بیشتر ملهم از طبیعت است. از این لحاظ اقوام به اصطلاح عقب ‌مانده یا نامتمدن و ابتدایی از نظر فعالیت ذهنی از شهروندان جوامع متمدن هیچ کم ندارند و اعمال مغزی آنها به همان اندازه غنی و پیچیده است. لوی ‌استروس با مطالعه تطبیقی عرصه‌ های گوناگون روابط انسانی در میان اقوام ابتدایی و متمدن ثابت کرد حیات غیرمادی اقوام ابتدایی شامل باورها و آیین‌ ها و اسطوره‌ های پرشاخ و برگ نه هیاهویی بیهوده، بلکه عناصر نظامی نشانه‌ ای است که به یاری ساخت¬شناسی قابل فهم است و انسان متمدن جوامع مدرن نیز اصلاً با بهره‌ گیری از همین ساخت‌ ها دنیایش را قابل فهم می‌ سازد.

انتخاباتی از جنس دیگر (مشارکت زنان در انتخابات)

۱۸۲,۰۰۰ تومان

مشارکت زنان در فرایند تصمیم ‌گیری ‌های سياسي یکی از شاخص‌ های اساسی توسعه پایدار است؛ زيرا ضامن توسعه و نوسازی هر کشوری بنا به تقويت بهره‌ وری جامعه به ‌واسطه احساس رضايت زنان از شركت در سازندگي اجتماعي و سوق دادن وابستگانشان از اين رهگذر در مسير تحولات دمكراتيك است، لذا رفع موانع مشارکت سياسي زنان به ‌عنوان نیمی از نیروهای انسانی در جوامع بشری و تقويت مقومات اين امر زمینه ‌ساز شکوفایی جامعه در همه عرصه‌ ها است. كتاب حاضر می ‌کوشد مبادي توانمندسازی زنان براي مشارکت سیاسی را تبيين كند و چگونگي به دست‌ گیری سیاست ‌گذاری و مدیریت تغییر الگوهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را توسط آنان از رهگذر جامعه ‌پذیری سياسي روشن سازد. زنان به ‌عنوان شهروندان متعهد و مسئول و بلكه پرورنده اين مؤلفه در ساير شهروندان در صورت چنين مشاركتي از بی ‌تفاوتی نسبت به سرنوشت سیاسی و حرکت جامعه به سمت توسعه سیاسی می ‌گرایند و منادي دمكراسي در كنار ساير آحاد جامعه می ‌شوند. بدین‌ سان ظرفیت نظام اجتماعی براي بهره‌ گیری از منابع در جهت زندگی مطلوب ‌تر با روابط برابر قدرت نزد زنان و مردان جهت دستیابی به منابع قرين شده و قاعدتاً رفته ‌رفته خورشيد بي ‏سالاري از افق جامعه‌ ای مركب از شهروندان هم‌ برابر و مستقل و آزاد طالع می‌گردد.

اعتیاد و خانواده

۱۰۷,۰۰۰ تومان

اعتیاد یعنی عادتی نکوهیده که جز با تکرار رفع نمی شود. این الگوی اجباری استفاده از مواد مخدر با اشتیاق به ادامه استفاده از این مواد برای عوارض روانی یا تغییرات خلق و خو تشدید می شود. معتاد یک باره معتاد نمی شود بلکه دسترسی های معینی را طی زمانی طولانی تجربه کرده و آن را در تعاملات اجتماعی می آموزد. او می تواند در معرض بهبود و ترک اعتیاد قرار گیرد. به همین علت معتاد نه مجرم که بیمار خوانده می شود و عمل انحرافی او قابل اصلاح است. بازگرداندن معتاد به راه راست منوط به تقویت عزت نفس و مناعت طبع اوست. مسئله معتاد نه صرفاً به خود او بلکه به دیگران و از جمله خانواده او مرتبط است. اعتیاد معظلی است که حل آن در گرو اصلاح روابط اجتماعی است. کتاب حاضر تلاش دارد به جای نسبت دادن صرف مسئله اعتیاد به شخص معتاد آن را از جنبه شرایط اجتماعی حاکم بر زندگی او بررسی نماید. خانواده مسئله دار، دوستان ناباب، فشارهای اجتماعی و… زمینه ساز چنین خلافکاری بوده و لازم است از همین زاویه نیز علت یابی شده و رفع گردد.

اجتماع تنها (معماری اجتماعی بدن)

۲۳۲,۰۰۰ تومان

تن و خصوصاً اميالش در پارادايم مذكر به ‌وسیله خودي كنترل مي‏شود كه دستاورد عقل است. مع ‌هذا با تکامل اجتماعی در عصر جهانی ‌شدن و بلوغ عقل در عاطفه تجلی تاریخی و روانی، ميل را به مسير جديدي برده است. قاعدتاً بروز اين تجلي بسته به احوال اقتصادی و سیاسی و فرهنگی فرق دارد و بدون خاستگاه­ هاي ذهنی و بورکراتیک و آموزشی و معرفتی راه به‌ جایی نمی­ برد؛ زيرا نمي ­توان تصور كرد شخصيت ما بدون الگوهاي رفتاري رايج در جامعه بتواند به نظارت بر ارگانیسم رفتاری خویش بپردازد و تناسب ضمایر خودآگاه و ناخودآگاهش را بدون تنظیم روابط درون­ گروه و برون ­گروه برقرار نماید. کتاب حاضر بر اين سياق به رابطه ذهن با میل و عقل با بدن نظر دارد و ديدگاه­ هاي مختلف در اين زمينه را مي ­كاود. فهم رابطه عقل و میل برای خود ما هم به ذهنیتی نیاز دارد که مفهوم آن‌ ها را بازنماید و هم به عاطفتی احتیاج دارد که شور آن ‌ها را به درون منتقل کند و این هر دو نیز می­ تواند در وجود مؤلف یا مخاطب او در متن زندگی اجتماعی تحقق یابد. از این ‌جهت است که میل، زمینه ­ای برای آزمون چشم­ اندازهای عقلی در باب خویش به شمار می ­آید و عقل نیز بسته به قائل ­شدن آزادی برای میل کمال می ­گیرد. در عین‌ حال ديالوگ ميل و عقل در گفتماني جمعي است كه حقيقت ساز مي ­گردد. اثر حاضر نيز مقدمه ­اي است بر اين دريافت و بي آن نمي ­توان تحولات عصر جديد را شناخت.

ارحام صدر (درآمدی بر زیست آسیب‏‌شناسی زنان)

۱۹۱,۰۰۰ تومان

زيست شناسي مذكر درصدد است مباني زيستي مسائلي چون تقسیم‌کار نابرابر جنسي را توضيح دهد. برای زیست‌ شناسی فرق نمی­ کند که با تأکید بر نسبت کوچکی حجم مغز و بهره هوشی، فرودستی نژادی رنگین­ پوست را در مقایسه با نژاد سفید مبرهن دارد یا از این طریق بر ماهیت و توانمندی متفاوت زنان و مردان انگشت نهد و مصداق فرودستی زنان گردد. عملاً اما کاربردی شدن زیست ‌شناسی در عرصه طب و مراقبت‌ ها و خدمات درمانی یا در حیطه نهادهاي تخصصي نظير بيمارستان و درمانگاه هم به اعمال تبعيض جنسیتی از این رهگذر معطوف شده و وای به حال زنانی که علاوه بر جنسیت، از فرودستی نژادی و قومی و طبقاتي و نظایر آن هم بهره داشته باشند. زیست ‌شناسی در این پرتو موانع برابری جنس – جنسیتی را پاس می ‌دارد و ستیز با آن ‌ها را بر می ­انگیزد. در اين كتاب كوشش مي ­شود آسيب ­شناسي زيستي كه از اين رهگذر متوجه زنان مي­ گردد،‌ برجسته شده و معلوم گردد مفاهیمی چون عینيت، صدق و حقیقت نمي ­تواند بر اين سياق در عرصه علم زيست­ شناسي مبين وضعيت واقعي ارحام صدري باشد كه به ابناي بشر شرف حيات بخشيده ­اند و موجبات تكامل تمدن را فراهم آورده ­اند.