نمایش یک نتیجه

گناه من چیست؟

۱۶۵,۰۰۰ تومان

همیشه دلم می خواست تجربیاتم را در اختیار دیگران بگذارم هر آنچه که برایم اتفاق افتاده، دیده و یا شنیده ام. نوشتن کار ساده ای نیست. مدت ها بود دنبال فرصتی می گشتم که خود را محک بزنم و ببینم که آیا توان نوشتن دارم یا نه و این نگرانی موجب شده بود دل دل و امروز و فردا کنم. گاهی امیدوار و زمانی هم ناامید. سه و یا چهار صفحه ای می نوشتم ولی بعد آنها را خط می زدم و گهگاه پاره کرده دور می انداختم. تا این که…