نمایش دادن همه 2 نتیجه

نبردهای جنگ جهانی دوم (جلد دوم) 1945-1942

۱۸۲,۰۰۰ تومان

جنگ جهانی دوم بدون تردید عرصۀ مهم ‏ترین نبردهای تاریخ بشر بوده است. در این جنگ میلیون ‏ها سرباز از دو جبهۀ مختلف به ستیز با یکدیگر پرداختند و فرماندهان، تاکتیک ‏های جنگی جدیدی ابداع کردند. در این میان آلمان با تاکتیک بلیتز (صاعقه) جهان را در شوک فرو برد و با ارتشی ضعیف ‏تر از رقبای خود، اروپا و بخش زیادی از آفریقا را تحت سلطۀ خود درآورد. در کتاب نبردهای جنگ جهانی دوم چگونگی تسلط یک کشور بر کشوری دیگر و از بین بردن و شکست دادن ارتش ‏های قدرتمند قرن بیستم بررسی می ‏شود. جلد اول این کتاب بیشتر به پیروزی ‏های دول محور پرداخته و جلد دوم شروع شکست ‏های آلمان را شرح داده است.

نام‏‌آوران جنگ جهانی دوم

۱۹۳,۰۰۰ تومان

اگرچه رهبران در طول تاریخ جنگ ها را بر پا کرده اند اما این سربازان و فرماندهان رده های عالی و میانی بودند که نتیجه جنگ را رقم زدند. کتابی که در دست دارید به شرح زندگانی تعداد یکصد تن از این افراد در جنگ جهانی دوم می پردازد. زنان و مردانی از نهضت های مقاومت که در برابر نیروهای اشغالگر مبارزه کردند، پارتیزان ها و کماندوهای مشهور، افسران فرمانده، تک تیراندازان کشورهای درگیر در جنگ… پرداخته شده است.