نمایش یک نتیجه

ماجراهای زاغی (مهارت حل مسئله)

۵۷,۰۰۰ تومان

آیدا کیائی‏فر، متولد 1386 تهران است. او نوشتن را از هفت سالگی شروع کرده و تاکنون سه قصه‏ ی بلند و پنج قصه‏ ی کوتاه نوشته است. او معتقد است «نویسندگی از واقعیت سرچشمه می ‏گیرد و با خیال‏ پردازی ادامه پیدا می‏ کند.»…؛ اگه کسی همیشه اذیتت می ‏کرد و همه جا دنبالت بود چیکار می ‏کردی؟؛ زاغی باهوش داستان ما توی این کتاب جوابت رو می ‏ده!