نمایش یک نتیجه

جزیرۀ ریاضی (کتاب کار و تمرین ریاضی دوم ابتدایی)

۲۵,۰۰۰ تومان

این کتاب بر اساس سند نوین ملی آموزش و پرورش و با تکیه بر اصول علمی منطبق بر کتاب درسی تدوین گردیده و با متنی روان و قابل فهم که تجربة سال ها تدریس می باشد و می تواند مرجعی مناسب برای پایة دوم ابتدایی باشد. از مزایا و محاسن این اثر می توان به مواردی همچون آموزش مفاهیم با تمرینات جذاب که بر پایة ایجاد علاقه به ریاضی طراحی شده است؛ کاهش ترس و نگرانی دانش آموزان از درس شیرین ریاضی؛ حل مسأله که دانش آموز را برای درک مسائل مفهومی در ریاضی آماده تر می کند؛ سئوالات چهار گزینه ای برای تعمیق بیشتر مطالب؛ کاردستی های ریاضی برای درک کاربرد ریاضی در زندگی و استفاده از تصاویر جذاب برای درک بهتر نکات کلیدی و مهم اشاره کرد.