نمایش یک نتیجه

فکر می‏‏کنی مطالعه بلدی؟!

۶۸,۰۰۰ تومان

در این کتاب در مورد مباحثی همچون عواملی که باعث می شوند ما نتوانیم مطالعه کنیم؛ روش دور کردن عواملی که مانع مطالعه کردن می شوند؛ روش های راحت مطالعه و یادگیری مطالب و روش جدید چگونه مطالعه کردن بحث می کند و در پایان تست های خودشناسی سازمان مطالعات و انسان شناسی هومرو را به همراه پاسخ ارائه می نماید. این کتاب به افرادی که به مطالعه علاقه ای ندارند، از توانمندی های درونی خود بی خبرند و با لذت مطالعه نمی کنند توصیه می شود.