نمایش یک نتیجه

چشم‏ های توسی پدرم

۶۹,۰۰۰ تومان

در آخرین روزهای مرداد ماه سال 69 بود که با بی قراری پا به این دنیای شلوغ گذاشتم و بی قراریم را صدای گرم و دلنشینی آرام کرد او که در گوشم زمزمه کرد “فرح” و این کلامش کافی بود تا یک عمر مرا “افسون” خویش کند. افسون صدای گرمش، افسون صدای سازش و افسون قلم زیبایش… هنوز که هنوز است پس از گذشت سال ها تنها آرام بخش دلِ تنگ و بی قرارم مهربانی و محبتی است که پدر در آن روزها به من هدیه کرد. نگاه گرم و دلنشینش مرا شیدا کرد تا عاشقانه برایش بسرایم، برای چشمانش، برای چشمان توسی پدرم…