نمایش یک نتیجه

من دوبار سرطان را شکست دادم (شما هم می‏توانید)

۷۵,۰۰۰ تومان

اگر روزی بفهمید که به این بیماری مبتلا شده اید واکنش شما چه خواهد بود؟ بسیاری از ما دچار وحشت خواهیم شد. چه بر سر خانواده ام خواهد آمد؟ آنها چگونه با این مشکلات رو به رو خواهند شد؟ زندگی بدون من چگونه خواهد بود؟ و… تمام افکار بالا تخیلاتی بیش نیستند. آنها را به دور افکنید. به این فکر کنید که این بیماری از شما قدرتمندتر نیست و یا وقتی خوب شدید به این فکر کنید که وقتی این بیماری تمام شد با خانواده تان به مسافرتی که سال ها در آرزوی آن بودید اما هرگز وقت رفتن به آن را نداشتید خواهید رفت. به این فکر کنید که پس از بهبودی دوست دارم کتابی بر اساس خاطرات و تجربیات خود بنویسم و این کاری بود که من انجام دادم. تنها زمانی که این گونه فکر کنیم، هیچ چیز ما را از پای نخواهد انداخت. من قوی ترین انسان روی زمین هستم، اگر به این جمله اعتقاد داشته باشیم و این گونه بیندیشیم.