نمایش دادن همه 7 نتیجه

اتمام موجودی
Add to Wishlist

من و رنگ‌‏ها

۴۹,۰۰۰ تومان

من و رنگ ها کودک را به خوب نگاه کردن و جستجو وا می دارد. در این کتاب مفهومی، کودک می تواند ضمن آشنایی با حیوانات و محل زندگی آنها با کلمات انگلیسی هر کدام نیز آشنا شود. همچنین سعی شده تا تا به کمک نقاشی، شکل ها و رنگ ها را بیاموزد.

اتمام موجودی
Add to Wishlist

من رنگ‏‌ها را دوست دارم

۴۷,۰۰۰ تومان

من رنگ ها را دوست دارم، کودک را به خوب نگاه کردن و جستجو وا می دارد. کودک می تواند ضمن آشنایی با شکل ها و رنگ ها، با کلمات انگلیسی هر کدام نیز آشنا شود. همچنین سعی شده تا تا به کمک نقاشی، شکل ها و رنگ ها را بیاموزد.

اتمام موجودی
Add to Wishlist

رنگ‏‌های دوست‏‌داشتنی من

۴۹,۰۰۰ تومان

کتاب «رنگ های دوست داشتنی من» کودک را به خوب نگاه کردن و جستجو وا می دارد. در این اثر مفهومی، کودک می تواند ضمن آشنایی با حیوانات و محل زندگی آنها با کلمات انگلیسی هر کدام نیز آشنا شود.

اتمام موجودی
Add to Wishlist

در مزرعه

۳۲,۰۰۰ تومان

در مزرعه، کودک را به خوب نگاه کردن و جستجو وا می دارد؛ در این کتابِ مفهومی، کودک می تواند ضمن آشنایی با حیوانات، اسامی انگلیسی و محل زندگی هر کدام را فرا گرفته و به کمک نقاشی، داستان گویی و تجسم خلاق، خود را به طبیعت و زیبایی های آن نزدیک تر احساس کند.

اتمام موجودی
Add to Wishlist

حیوانات در مزرعه

۴۹,۰۰۰ تومان

کتاب «حیوانات در مزرعه-فارسی انگلیسی» کودک را به خوب نگاه کردن و جستجو وا می دارد. در این اثر مفهومی، کودک می تواند با حیوانات، اسامی انگلیسی و محل زندگی هر کدام آشنا شده و به کمک داستان گویی و تجسم خلاق، خود را به طبیعت و زیبایی های آن نزدیک تر احساس کند.

اتمام موجودی
Add to Wishlist

حیوانات اهلی

۴۹,۰۰۰ تومان

کتاب «حیوانات اهلی» کودک را به خوب نگاه کردن و جستجو وا می دارد. در این اثر مفهومی، کودک می تواند با حیوانات و محل زندگی هر کدام آشنا شده و به کمک داستان گویی و تجسم خلاق، خود را به طبیعت و زیبایی های آن نزدیک تر احساس کند.