نمایش دادن همه 3 نتیجه

زندگی خارق‏ العاده 3 (سی روز تا آرامش)

۹۵,۰۰۰ تومان

برنامه ‌های ارائه ‌شده در این کتاب به ‌منظور نشان دادن تمام مهارت‌ های ضروری و مورد نیاز برای تغییر خودتان است که بتوانید در بازی زندگی پیروز باشید این برنامۀ «سی‌ روزه» برای اینکه زندگی شما را به بالاترین سطح ممکن ببرد، طراحی‌شده است. اگر از نیروی فردی خود حداقل یک ساعت در روز برای این برنامه وقت صرف کنید و در زندگی‌ تان به کار بگیرید در ماه نخست زندگی ‌تان متوجة پیشرفت و کیفیتش خواهید شد. کتاب حاضر قسمت سوم از مجموعۀ «زندگی خارق‌العاده» است. در قسمت سوم یک برنامة سی‌ روزه ارائه ‌شده تا در زندگی‌ تان به کار ببرید و به اطرافیان نیز پیشنهاد کنید. این حق شماست که یک زندگی ایده ‏آل را تجربه کنید.

زندگی خارق‏ العاده 2 (دویست راز برای تسلط بر نفس)

۱۶۶,۰۰۰ تومان

رو‌ش ‌ها و تکنیک ‌های ارائه‌ شده در این کتاب به شما قدرت درک عمیق‌ تری از وجودتان را می ‌دهد. این راهکارها به شما اجازة پیشرفت مهار‌ت ‌های راهبری، ارتقا روابط اجتماعی و درک بهتری از هویت انسان‏ ها و شخصیت افراد را می ‌دهد. کتاب حاضر قسمت دوم از مجموعۀ «زندگی خارق‌العاده» است. در این قسمت 200 راز زندگی ایده‏ آل معرفی ‌شده که به‌ کارگیری این رازها زندگی ‌تان را متحول خواهد کرد. این حق شماست که یک زندگی ایده ‏‏آل را تجربه کنید.

زندگی خارق العاده 1 (تسلط بر ذهن، جسم و شخصیت)

۱۲۳,۰۰۰ تومان

همة انسان‌ ها توانایی بالقوه‌ ای برای یک زندگی خارق ‌العادة توأم با لذت، خوشبختی و سعادت را دارند. این توانایی در درون ما نهفته است و فقط منتظر تلنگری است تا بیدار شود. کتاب حاضر قسمت اول از مجموعۀ «زندگی خارق ‌العاده» است. این قسمت چگونگی پیش بردن اصول مهارت شخصی و زندگی موفقیت ‌آمیز و ساختن یک زندگی رؤیایی را برایتان آشکار می‌ سازد. این حق شماست که یک زندگی ایده ‏‏آل را تجربه کنید.