نمایش یک نتیجه

بال‌های پرواز در ملکوت

۱۹۲,۰۰۰ تومان

شناخت کلام خداوند برای مسلمانان ضروری است. قرآن راهنمای دینداری و ایمان و اندیشة یک مسلمان است و آنچه به زندگی معنی می ‌بخشد کلام وحی است. قرآن ظاهرش زیبا و باطنش ژرف است و آن‌ چنان در زندگی انسان ‌ها تأثیرگذار است که بررسی تمامی ابعاد آن برای بشر دشوار است. در این مجموعه با توجه به آیات قرآن، بخشی از فروع دین بدون هیچ‌ گونه دخل و تصرفی برای سهولت و فهم بهتر خواننده ارائه شده است.